27/3: Αντιμετώπιση προβλημάτων του Δήμου, οργανωτικός σχεδιασμός, δράσεις: αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μας διακρίνουν!!!

Κατόπιν συζητήσεως, πάρθηκαν αποφάσεις και ορίσθηκαν οι εξής επιτροπές αποτελούμενες από τους κάτωθι υποψήφιους:

Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα από τους κκ Ν.Βρεττό, Μ.Αχουλιά και Γ.Ταμπακόπουλος

Επιτροπή Συντακτικής Ομάδας απο τους κκ Ν.Βρεττός, Χ.Μαργαρίτη, Κ.Δαφαλιάς και Μ.Αναστασιάδη, Φ. Γέμελας

Επιτροπή για το Συμβούλιο για την Ένταξη Μεταναστών από τους κκ Ν.Βρεττό και Μ.Σταθουλοπούλου

και ο Β.Μαλαθούνης ως υπεύθυνος για την εκλογική ετοιμότητα.