Πρεκετές, Βασιλάρας, Βαζαίος

Γρίλλιας, Κοκοτσάκης, Γέμελας, Κασσάρας, Πασιάς, Πρεκετές, Μαργαρίτη, Σταθουλοπούλου, Αχουλιά. Μαλαθούνης